Flex Advocaten

Apothekers

Nieuwe spreidingswetgeving apotheken van kracht sinds 1 december 2021.

We bespraken de krachtlijnen al van ontwerp Koninklijk besluit betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven in een vorige blogpost. Wanneer de nieuwe wet in werking zou treden, was echter nog niet duidelijk.

In de publicatie van het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2022, staat dat de nieuwe wetgeving in werking treedt (retroactief) sinds 1 december 2022, zoals steeds voorgehouden. U kan het integrale KB zoals gepubliceerd hier terugvinden.

Het nieuw KB zal geen impact hebben op hangende aanvragen voor het FAGG. Deze dossiers zullen dus volgens de vroegere wettelijke voorwaarden worden behandeld, bijvoorbeeld overbrengingsaanvragen volgens de voormalige regels buiten de onmiddellijke nabijheid voor zover een demografische of geografische betere spreiding wordt gerealiseerd.

Er geldt een nuance voor aanvragen binnen de onmiddellijke nabijheid die volgens de oude spreidingswetgeving zijn ingediend (terwijl de nieuwe wetgeving inmiddels van kracht is) en die niet aanvaard wordt als een overbrenging binnen de onmiddellijke nabijheid (dus aanvragen voor een overbrenging binnen de onmiddellijke nabijheid maar over een afstand van meer dan 100 meter). In dat geval kan de aanvrager de aanvraag binnen de 30 dagen na kennisgeving door het FAGG omzetten naar een overbrengingsaanvraag volgens de nieuwe regels. Concreet dient in dit geval dus snel door een landmeter te worden onderzocht of de 25%-regel van toepassing is of dient de aanvraag te worden omgezet naar een aanvraag buiten de onmiddellijke nabijheid volgens de oude regels (betere geografische of demografische spreiding).

31 januari 2022

Spreidingscriteria voor overbrenging van apotheken worden gewijzigd

Mr. Alexander Wynter

Advocaat-vennoot

Master in het Ondernemingsrecht

Intresten wegens laattijdige betaling sterk gestegen.

Het zat er aan te komen dat de intresten wegens laattijdige betaling zouden worden aangepast, niet in het minst als gevolg van de economische crisis en de inflatie. Vanaf 1 januari 2023 zijn de intrestvoeten als volgt bepaald: U kan...

Schuldeiser in faillissement: wat zijn uw actiemogelijkheden?

Dat het economisch klimaat allesbehalve rooskleurig is, hoeven we u niet te vertellen. Het aantal ondernemingen dat de touwtjes niet meer aan elkaar geknoopt krijgt en de boeken neerlegt stijgt zienderogen. De enorme stijging van de grondstof- en energieprijzen is...

Nieuwe spreidingswetgeving apotheken van kracht sinds 1 december 2021.

We bespraken de krachtlijnen al van ontwerp Koninklijk besluit betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor...