Procedure

Bij betwistingen komt het erop aan zo spoedig mogelijk advies in te winnen, zodat reeds kan bijgestuurd worden in de communicatie die een rechtsgeding vooraf gaat.

Onderhandeling en minnelijke regeling.

Een onderhandelde oplossing is er een waarbij beide partijen tevreden naar huis keren. Er zijn geen ‘verliezers’.

Waar mogelijk proberen wij dan ook creatief mee te denken aan een oplossing buiten de rechtzaal. Wanneer de rechtbank toch onafwendbaar lijkt en het dossier zich daartoe leent, laten wij de zaak voor de rechtbank oproepen ter minnelijke schikking. Dat is kostenbesparend en kan soms op korte termijn een oplossing bieden tot ieders tevredenheid.

Pleiten

Wij staan u als ondernemer bij en vertegenwoordigen u voor de rechtsinstanties en arbitragegerechten in de materies die u als ondernemer aanbelangen. Dankzij onze samenwerking met het internationaal advocatennetwerk AEA kunnen wij u ook in het buitenland verdedigen via tussenkomst van een samenwerkende buitenlandse confrater in alle Europese landen en vele daarbuiten.