Incasso

Als u kiest voor onze incassoservice bieden wij u een snelle en adequate opvolging van uw debiteurenbeheer.

Dankzij onze juridische opleiding en achtergrond en onze praktijkervaring als advocaten kan u rekenen op een kwaliteitsvolle behandeling van uw dossier.

Ook blijven wij uw vertrouwd aanspreekpunt doorheen de hele procedure, van de eerste brief tot een eventuele gerechtelijke invordering. Enkel een advocaat mag u immers voor de rechtbank vertegenwoordigen.

Bij onze incassoservice stellen wij één doel centraal: een snelle inning van uw vorderingen zonder dat u moet inleveren op uw factuurbedrag.

Hoe langer hoe meer worden ondernemers geconfronteerd met slechte betalers. U verliest hierbij niet enkel geld, maar ook uw kostbare tijd, die u anders aan uw core-business kan besteden.

Wat kost u dit?

Bij het begin van onze samenwerking zien wij uw algemene voorwaarden na en passen deze aan waar nodig opdat wij bij de inning van niet-betwiste facturen ons ereloon volledig zouden kunnen doorrekenen aan uw debiteur. Tenzij deze insolvabel is, draait u dus niet op voor ons ereloon of voor de gerechtskosten. Wij doen er alles aan opdat u het volledige bedrag van uw factuur met interesten zou ontvangen. Ook geven wij u advies om uw intern debiteurenbeheer te optimaliseren.

Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie: info@flexadvocaten.be

Zie ook onze online incassotool op www.factuurinnen.be