Abonnementsformules voor ondernemingen

De ervaring leert dat kleine en middelgrote ondernemingen dikwijls een drempel ervaren om zich bij de dagelijkse bedrijfsvoering op juridisch vlak te laten adviseren door een expert.  Vaak wordt deze stap pas gezet wanneer het kalf al half verdronken is.  Een proactief advies, door een huisadvocaat die met één been in uw onderneming staat, is daarom van cruciaal belang.

 

Ook wil u als ondernemer uw advocatenkosten op voorhand kunnen inschatten en budgetteren.  Met onze abonnementsformules bent u verzekerd van juridische ondersteuning voor een vaste prijs per jaar.  Lees meer. 

Tarieven ereloon en onkosten

Duidelijke afspraken, zonder verrassingen.

Wij leggen u steeds duidelijk uit hoe onze erelonen en onkosten worden berekend en tegen welke tarieven, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan. Op onze ereloonstaten vindt u een uitgebreid detail van onze prestaties.

Een eerste vrijblijvend consult kost € 60,00 (incl. BTW). Het tarief van het ereloon voor de behandeling van uw dossier wordt besproken tijdens dit eerste contact zodat u duidelijk weet waar u aan toe bent. Onze gedetailleerde algemene voorwaarden en tarieven vindt u hier.

Offerte

Indien u dit wenst, maken wij een gedetailleerde offerte, zodat u op voorhand de vaste prijs van uw procedure kent. Duidelijker kan niet.

Incasso

Krijg waar u recht op heeft!

Hoe langer hoe meer worden ondernemers geconfronteerd met slechte betalers. U verliest hierbij niet enkel geld, maar ook uw kostbare tijd, die u anders aan uw core-business kan besteden. Als u kiest voor onze incassoservice bieden wij u een professionele en adequate opvolging van uw debiteurenbeheer. Dankzij onze juridische opleiding en achtergrond en onze praktijkervaring als advocaten kan u rekenen op een kwaliteitsvolle behandeling van uw dossier. Ook blijven wij uw vertrouwd aanspreekpunt doorheen de hele procedure, van de eerste brief tot een eventuele gerechtelijke invordering. Enkel een advocaat mag u immers voor de rechtbank vertegenwoordigen.

Uw zorgen uitbesteed

Wanneer er toch facturen onbetaald blijven, neemt Flex Advocaten de zorg volledig uit uw handen. Van zodra u het dossier voor invordering overmaakt doen wij al het nodige om betaling te ontvangen en spelen daarbij kort op de bal. U wordt nauwkeurig op de hoogte gehouden van het verloop van elk dossier. Wij maken gebruik van gespecialiseerde software om alles zo snel en overzichtelijk mogelijk te laten verlopen en ontvangen betalingen worden onmiddellijk overgemaakt. Ook geven wij u advies om uw intern debiteurenbeheer te optimaliseren.

Kosten ten laste van de debiteur

Bij het begin van onze samenwerking zien wij uw algemene voorwaarden na en passen deze aan waar nodig opdat laattijdige facturen verhoogd zouden kunnen worden met een schadebeding en interesten. Wij berekenen ons honorarium in het kader van een vaste samenwerking voor onbetwiste invorderingen forfaitair op dit schadebeding, verhoogd met de eventueel toegekende rechtsplegingsvergoeding en dit ongeacht of het dossier een normale uitwerking kent, dan wel een lijdensweg doorheen diverse procedures, beslagen, collectieve schuldenregeling of faillissement wordt. Schadebeding, rechtsplegingsvergoeding en overige gerechtskosten zijn in principe ten laste van de in het ongelijk gestelde debiteur, zodat u bij een geslaagde invordering zelf geen kosten draagt: u ontvangt het volledige bedrag van uw factuur én interesten netto.