Flex Advocaten

Delphine

Nies

Advocaat - Attorney-at-law - Associate

Delphine startte in 2014 met haar rechtenopleiding aan de Universiteit Gent en studeerde er in 2019 af met grote onderscheiding.

Tijdens haar masterjaren legde zij zich reeds toe op het algemeen vennootschapsrecht, insolventierecht, consumentencontracten en aansprakelijkheidsrecht.

In het najaar van 2018 studeerde zij een semester aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Helsinki, waar zij zich o.a. toelegde op Nordic law en internationale handelscontracten.

Na een geslaagde zomerstage, vervoegde Delphine in 2019 het team van Flex Advocaten.

Tijdens haar baliestage behaalde zij in 2021 de eerste plaats op de pleitoefeningen van de Balie Dendermonde.

Binnen het kantoor legt Mr. Nies zich onder meer toe op het handelsrecht, ondernemings- en vennootschapsrecht, verbintenissen- en contractenrecht (koop-verkoop, (handels)huur, …) en insolventierecht.

Daarnaast pleit Mr. Nies geregeld strafzaken voor de politierechtbank en de correctionele rechtbank.

Delphine Nies