David Boelens: juridisch medewerker, licentiaat in de rechten, opvolging faillissementdossiers

Jasper Baert

Jasper studeerde Economie-Moderne Talen aan het Heilige Maagd College te Dendermonde. Hij behaalde in 2017 zijn Master in de Rechten met onderscheiding aan de Universiteit van Gent.

Hij heeft een bijzondere interesse voor het handelsrecht, vennootschapsrecht, consumentenbescherming, verbintenissenrecht en strafrecht.