André Leleux

Advocaat – Licentiaat in het notariaat

André studeerde in 1969 aan de Katholieke Universiteit Leuven af als doctor in de rechten. Tevens behaalde hij het diploma van licentiaat in het notariaat.
Hij startte in 1969 als advocaat aan de Balie van Brussel en vanaf 1971 aan de Balie van Dendermonde, waarna hij het kantoor te Hamme oprichtte.

Jarenlang deed hij dienst als plaatsvervangend rechter in het Vredegerecht van het kanton Dendermonde-Hamme. Tevens is hij oud-voorzitter van de Conferentie der Jonge Balie te Dendermonde en zetelde hij van 1987 tot 1992 in de Raad der Orde van Advocaten bij de Balie van Dendermonde.

Als voorkeursmateries behandelt Mr. André Leleux voornamelijk burgerlijk recht (oa. familierecht en aansprakelijkheid), strafrecht en verkeersrecht.