Flex Advocaten

Vennootschapsrecht

Vennootschap opdoeken zonder vereffening?

Vennootschap opdoeken zonder vereffening

Wie een slapende vennootschap heeft, dient daarin tijd en geld te investeren, zonder dat dit eigenlijk nut heeft.  Fiscale, boekhoudkundige en administratieve verplichtingen blijven gelden, ongeacht of de vennootschap haar activiteiten heeft stopgezet.  Wanneer de vennootschap niet in “staking van betaling” verkeert, kunnen de boeken in principe niet worden neergelegd.  Men dient de vennootschap te ontbinden en te vereffenen.

In principe beslist de algemene vergadering tot de ontbinding van de vennootschap.  Een vereffenaar wordt dan aangesteld, die tot taak heeft de schulden van de vennootschap aan te zuiveren en het overblijvende actief te verdelen onder de vennoten.  Eens dat proces volledig voltooid is, kan de vereffening gesloten worden en zal de vennootschap kunnen eindigen. Een ietwat omslachtige procedure wanneer er helemaal geen activa meer in de vennootschap zitten en er ook geen schulden zijn.

Sedert een recente wetswijziging is nu uitdrukkelijk voorzien dat ontbinding en sluiting in eenzelfde besluit van de algemene vergadering kunnen worden opgenomen.  Dit kan echter slechts onder volgende voorwaarden:

– alle aandeelhouders moeten eenparig meewerken
– er mogen geen schulden zijn
– er mag geen betwisting bestaan over de verdeling van het resterende actief onder de vennoten.

Echter wel een ideale manier om slapende vennootschappen zonder schulden op een relatief eenvoudige en goedkopere wijze stop te zetten.

Vennootschap opdoeken zonder vereffening

Frederic Leleux

Advocaat – master in het ondernemingsrecht – curator

Veranderde omstandigheden na contractsluiting…kan u er nog onderuit?

Volgende vraag stelt zich dikwijls bij contractuele relaties: “kan ik hier nog onderuit?” Deze vraag is niet zelden het gevolg van de vaststelling dat een contract dat enige tijd gesloten werd, plots niet meer zo interessant is om na te...

Derdenbeslag aan de hand van een onbetaalde factuur

U kent het wel, uw professionele klant betaalt ondanks uw herinneringen en ingebrekestellingen zijn openstaande factuur maar niet. Intussen krijgt u onheilspellende berichten over de solvabiliteit van uw professionele klant en vreest u voor de betaling van uw factuur. In...

Eigendomsvoorbehoud als techniek tegen wanbetalers.

Als verkoper wilt u er zeker van zijn dat de goederen die u levert aan uw klanten naderhand ook effectief betaald worden. Maar is het niet vanzelfsprekend om uw klant steeds vooraf te laten betalen: u wil bijvoorbeeld de vertrouwensrelatie...