Flex Advocaten

Vennootschapsrecht

Vennootschap opdoeken zonder vereffening?

Vennootschap opdoeken zonder vereffening

Wie een slapende vennootschap heeft, dient daarin tijd en geld te investeren, zonder dat dit eigenlijk nut heeft.  Fiscale, boekhoudkundige en administratieve verplichtingen blijven gelden, ongeacht of de vennootschap haar activiteiten heeft stopgezet.  Wanneer de vennootschap niet in “staking van betaling” verkeert, kunnen de boeken in principe niet worden neergelegd.  Men dient de vennootschap te ontbinden en te vereffenen.

In principe beslist de algemene vergadering tot de ontbinding van de vennootschap.  Een vereffenaar wordt dan aangesteld, die tot taak heeft de schulden van de vennootschap aan te zuiveren en het overblijvende actief te verdelen onder de vennoten.  Eens dat proces volledig voltooid is, kan de vereffening gesloten worden en zal de vennootschap kunnen eindigen. Een ietwat omslachtige procedure wanneer er helemaal geen activa meer in de vennootschap zitten en er ook geen schulden zijn.

Sedert een recente wetswijziging is nu uitdrukkelijk voorzien dat ontbinding en sluiting in eenzelfde besluit van de algemene vergadering kunnen worden opgenomen.  Dit kan echter slechts onder volgende voorwaarden:

– alle aandeelhouders moeten eenparig meewerken
– er mogen geen schulden zijn
– er mag geen betwisting bestaan over de verdeling van het resterende actief onder de vennoten.

Echter wel een ideale manier om slapende vennootschappen zonder schulden op een relatief eenvoudige en goedkopere wijze stop te zetten.

Vennootschap opdoeken zonder vereffening

Frederic Leleux

Advocaat – master in het ondernemingsrecht – curator

Sluitstuk van de omzetting van de Mobiliteitsrichtlijn sinds 1 december van kracht.

Na heel wat vertraging in de omzetting van de Europese Mobiliteitsrichtlijn[1] in Belgische wetgeving, komt het einde van de omzettingsprocedure uiteindelijk toch in zicht met de publicatie van het KB van 20 oktober 2023[2]. Hoewel de richtlijn uiterlijk op 31...

Opheffing “KB Freya”. Vastgoedmakelaars: tijd om uw bemiddelingsovereenkomsten aan te passen.

Reeds sinds 2007 bepaalt het zogenaamde “KB Freya”[1] hoe de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars eruit moeten zien. Met het nieuwe koninklijk besluit van 28 september 2023[2] voorziet de wetgever in een vervanging van het oude KB van 2007. Alle bemiddelingsovereenkomsten inzake...

Nieuwe wet vereenvoudigt de opzegging van verzekeringsovereenkomsten

Heel recent, op 9 oktober 2023, werd door de wetgever een nieuwe wet aangenomen die de opzegging van verzekeringsovereenkomsten moet vereenvoudigen.[1] Specifiek heeft de wet tot doel de opzegging van bepaalde stilzwijgende verlengbare overeenkomsten te simplificeren. De nieuwe regeling treedt...