Flex Advocaten

Reclame met in achtneming van de wettelijk spelregels.

Reclame met in achtneming van de wettelijk spelregels.

Reclame voeren is een van de wijzen waarop een onderneming haar klantenbestand kan uitbreiden of vernieuwen. Behoudens een beperkt aantal (vrije) beroepen is iedere ondernemer vrij om reclame te maken voor zijn producten of diensten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat publiciteit alom tegenwoordig is. Wie zelf publiciteit wil voeren, moet wel een aantal algemene spelregels respecteren, los van specifieke regelgeving zoals voor welbepaalde producten of diensten (bv. voedingswaren, alcohol,…).