De advocatenakte

De advocatenakte

Partijen die een onderhandse akte zoals een contract afsluiten kunnen die voortaan laten mee ondertekenen door hun advocaten. Een dergelijke “advocatenakte” heeft een dubbel voordeel: De advocaten die de partijen bijstaan zijn verplicht hen volledig in te lichten over de gevolgen van de inhoud ervan. De akte levert een volledig bewijs van het geschrift en […]